Een themacafé is ondersteunend aan het betrekken van grote groepen collega’s of andere belanghebbenden bij een verandering. Het biedt de gelegenheid aan te haken en betekenis te geven. Deze uitwisseling versterkt de aanpak van de verandering weer.

Kenmerkend aan een café is dat het een informeel karakter heeft. Er is ruimte voor gesprekken en uitdiepen thema’s. Iedereen krijgt gelegenheid informatie te halen en daar betekenis aan te geven. De verwachting van de genodigden wordt hierin gestuurd door de uitnodiging. Een café kent enige structuur omdat er gespreksleiders zijn, een thema centraal staat en betekenissen worden genoteerd.