WERKPLAATS ANDERS DOEN

Werkplaats Anders Doen, praktische begeleiding voor organisaties bij ontwikkelen, veranderen en samenwerken

DSC-0206a-Caroline-in-groen-vierkant-CMYKOrganisaties in de gezondheidszorg en overheid zijn volop in beweging. Decentralisaties in de uitvoering van wetten en invoering van de wet langdurige zorg maken het noodzakelijk om meer en anders samen te werken. Om dit mogelijk te maken worden nieuwe organisatievormen ingevoerd, processen veranderd en is de wens verder te innoveren. Het succes wordt vooral bepaald door het vermogen van de betrokken professionals, managers en directies om bestaande werkwijzen en gewoontes te doorbreken. Anders doen dus. Begeleiding bij deze processen op alle niveaus wordt geboden vanuit Werkplaats Anders Doen.

Caroline de Bes, eigenaar van Werkplaats Anders Doen, werkt voor non-profit organisaties zoals gemeentes en organisaties in de gezondheidszorg.

‘Anders doen is de kern voor succesvol ontwikkelen, veranderen en samenwerken’

Anders doen gaat over het doorbreken van gewoontes, vaste gedragspatronen. De voorspelbaarheid van deze patronen bieden zekerheid en veiligheid. Zelfs wanneer deze patronen veel onvrede oproepen. Doorbreken vergt bewustwording en lef van alle betrokkenen maar is de kern voor succesvol ontwikkelen, veranderen en samenwerken.

‘Benutten van de ‘eigen kracht’ van de medewerkers van de organisatie’

Wanneer ondersteuning gevraagd wordt van Werkplaats Anders Doen wordt de aanwezige kracht en kwaliteiten van de mensen in de organisatie opgezocht en versterkt. Dit betekent dat er gewerkt wordt met de mensen uit de organisatie in bijeenkomsten die het karakter van een werkplaats hebben. Het proces van zelf ontdekken van oplossingen en hier eigenaar van worden zorgt voor borging van de verandering in ieders gedrag.

‘Je hoeft niet alles te weten zolang je elkaar maar weet te vinden’

Vertrouwen vormt de basis voor prettig en effectief samenwerken. Er is vertrouwen als je weet wat je aan elkaar hebt.

Werkafspraken ondersteunen dit. De belangrijkste samenwerkingsafspraken staan niet op papier, dat zijn ongeschreven regels. Bewustwording van deze ongeschreven regels helpen om de eigen situatie beter te begrijpen en de regels, waar nodig aan te passen en vertrouwen opnieuw vorm te geven. Dan weet je elkaar beter te vinden zodat samenhang en samenspel verbetert.

‘Als alles klopt ontstaat synergie’

Succesvol veranderen of ontwikkelen vergt een aanpak die klopt, coherent is. Dan versterken mensen elkaar. Voorwaarde is een goede verbinding tussen de formele en informele organisatie. Bijvoorbeeld door een continue dialoog tussen de betrokkenen te onderhouden en ruimte te bieden om de aanpak bij te stellen waar nodig. Dit is een proces van leren en ontwikkelen.

Aanpak

De basis van de Werkplaats aanpak wordt gevormd door leren en ontwikkelen zodat er ruimte is voor betrokkenen om aan te haken en mee te doen. Wanneer een er ruimte is om zelf aan de slag te gaan en vorm te geven aan de verandering wordt het potentieel van de organisatie optimaal benut. Bijeenkomsten, thema-workshops of teamgesprekken vormen de basis van deze Werkplaats aanpak.

Zo wordt ruimte geboden voor dialoog en verbinding waarbij de scherpte wordt opgezocht die nodig is om te komen tot een gedeeld beeld van de situatie en ontwikkelrichting. Deskundige begeleiding en inzet van passende werkvormen dragen bij aan de onderlinge samenwerking en het te bereiken resultaat.

Wat kan ik voor u doen?

  • Analyse van en advisering over verbetering van samenwerken of bij de start in een nieuwe samenstelling van een bestuur, mt of team
  • Begeleiding bij ontwerp en aanpak van organisatieontwikkeling
  • Organisatie coaching, Team coaching en individuele coaching
  • Inspirerende–maatwerk-workshops

Samen en doen

Caroline werkt samen met haar collega’s uit het netwerk Samen en Doen.

Samen en Doen is een netwerk van zeven bevlogen adviseurs bij organisatieverandering en -ontwikkeling. Het is hun ambitie bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving.

In 2014 hebben ze besloten de krachten te bundelen en samen te werken in concrete opdrachten en het organiseren van inspirerende thema bijeenkomsten. Leden van het netwerk Samen en Doen zijn:

Portfolio

WERKPLAATS ANDERS DOEN

Buziaulaan 33 • 1948 AJ • Beverwijk
00(31) 619 33 01 38
info@werkplaatsandersdoen

CONTACTFORMULIER