Aanleiding: In 2013 is de nieuwe Zorgvisie een jaar oud en zijn alle verbeterprojecten in volle gang. In de organisatie ontstaat bij management en beleidsmedewerkers behoefte aan inzicht in de cultuur van de organisatie inzicht in de lokale verschillen. Dit om implementatie van, onder andere, de herhuisvesting hierop aan te laten sluiten.

Aanpak: Tijdens de workshop, die een dag duurde, is aandacht besteed aan de behoeften, doelen van de dag en zijn de begrippen geïntroduceerd en uitgelegd. Daarna is er samen gewerkt aan een inventarisatie van bestaande patroonthema’s en nadere duiding daarvan in thema’s die helpen bij de huidige verandering en thema’s die niet helpen. Tot slot is er focus gelegd op drie meest prominente patroonthema’s.

Resultaat: Bewustwording van patroonthema’s en uitwerking daarvan in een menukaart die ingezet wordt als inspiratiebron en toetsing bij grote projecten.